TICA Southwest Region

TICA logo AZ AZ AZ AZ Dr Elsey's
Arizona So California Hawaii So Nevada

 

TICA SW Region Show Calendar

Click on date for more information

Feb 18-19, 2017San Gabriel Valley Cat FanciersArcadia, CA
March 25, 2017Kat Knappers Cat ClubArcadia, CA
April 28-30, 2017Kat Knappers Cat Club and Purr Pourri of KatsCosta Mesa, CA
May 13-14, 2017Socal Exotica Cat ClubArcadia, CA
Aug 4-6, 2017 Kat Knappers Cat Club (SW Regional)Visalia, CA